Phân Tích Nguồn Đầu Vào Trên Main Laptop

Định nghĩa về nguồn đầu vào mainboard laptop

1 -Định nghĩa về nguồn đầu vào

    1.1 – Nguồn đầu vào là gì ?

 • Nguồn đầu vào là điểm tập trung giữa nguồn DC IN (Adapter) và nguồn V.BAT (nguồn Pin), có điện áp từ 12V đến 20V.
 • Là nguồn điện đầu tiên xuất hiện trên máy khi ta gắn Pin hoặc cắm Adapter.
 • Trên máy laptop, nguồn đầu vào đi đến các nguồn xung để cung cấp điện áp cho các nguồn xung hoạt động, ngoài ra nguồn đầu 
  vào chỉ cấp trực tiếp cho khối cao áp (Inverter) để tạo điện áp chiếu sáng màn hình.
 • Khi máy có nguồn đầu vào, máy vẫn chưa ăn dòng hoặc ăn dòng không đáng kể.

Nguồn đầu vào không đi trực tiếp từ nguồn DC IN và nguồn Pin mà được kiểm soát bởi Mạch đầu vào, các mạch đầu vào 
thực chất là các mạch bảo vệ được điều khiển bởi các mạch bảo vệ và SIO.
– Các dòng máy IBM thì IC bảo vệ  họ TB…(ví dụ: TB62501) điều khiển các Mosfet đầu vào.
– Các dòng máy khác như Asus, Acer, HP, Sony, Dell thì IC -SIO và các mạch bảo vệ sẽ điều khiển

Nguồn Đầu Vào Laptop

1.2 – Nguồn đầu vào trên các máy IBM

Nguồn Đầu Vào Laptop

1.3 – Các linh kiện của mạch điều khiển nguồn đầu vào trên máy IBM T42

 1.4 – Các vị trí có nguồn đầu vào VINT16  đi tới để cấp điện cho các nguồn xung của máy IBM T42

2 – Nguyên lý hoạt động của Mạch cấp nguồn đầu vào.

2.1 – Nguyên lý chung của mạch đầu vào đường Adapter.

 • Nguồn Adapter đi vào qua rắc cắm và phải đi qua mạch cấp nguồn đầu vào trước khi đi đến các nguồn xung.
  – Thành phần chính của mạch cấp nguồn đầu vào là đèn Mosfet thuận.
  – Đèn Mosfet thuận được điều khiển bởi các mạch bảo vệ và mạch số.
  – Khi Mosfet thuận có mức “0” điều khiển chân G thì nó dẫn, khi có mức “1” thì đèn tắt. (mức”0″ là mức thấp 0V, 
  mức “1” là mức cao từ 1V trở lên)
 • Mạch bảo vệ 1 – có chức năng kiểm tra điện áp của nguồn Adapter, nếu điện áp Adapter đạt ngưỡng cho phép thì
  mạch bảo vệ 1 sẽ cho phép đèn Mosfet thuận dẫn, nếu điện áp Adapter quá thấp thì mạch bảo vệ 1 sẽ ngắt đèn 
  Mosfet thuận, ngăn không cho điện vào máy.
 • Mạch bảo vệ 2 – có chức năng kiểm tra điện áp đầu ra, từ đó sẽ phát hiện ra các trường hợp chập tải, nếu điện
  áp đầu ra bị sụt áp, mạch bảo vệ 2 sẽ ra lệnh ngắt đèn Mosfet thuận để bảo vệ.
 • Mạch bảo vệ 3 – thường thiết kế trong IC – SIO, mạch này theo dõi  sự hoạt động chung của máy, nếu có sự cố nghiêm
  trọng sảy ra, SIO sẽ cho ra lệnh ACOFF để đưa đến ngắt đèn Mosfet thuận.
 • Mạch số – là bao gồm các đèn BCE hoặc DSG đứng ở phía trước đèn Mosfet thuận để nhằm mục đích thay đổi trạng thái
  “0” sang “1” và ngược lại, nó được thiết kế giống như các cổng đảo. Nếu ta đưa lệnh vào B hoặc G mà lấy  ra ở C hoặc D
  thì lệnh sẽ đảo lại, ví dụ đưa mức “1” vào B thì sẽ thu được mức “0” ở C và ngược lại.

2.2 –  Phân tích mạch cấp nguồn đầu vào trên máy HP-CQ40

2.3 – Phân tích mạch cấp nguồn đầu vào trên máy Lenovo Y430.  Sơ đồ mạch đầu vào dạng tổng quát.

 • Phân tích:
  – Mạch đầu vào thực chất là một mạch công tắc điện tử được kiểm soát bởi các mạch bảo vệ, nó gần giống như một chiếc
  Automat tự động của gia định bạn vậy, chỉ khác là chiếc Automat này nó tự động đóng, tự động ngắt khi điện áp đầu vào và
  đầu ra có thoả mãn hay không?
  – Nếu nguồn Adapter thoả mãn ngưỡng cho phép thì mạch Bảo vệ 1 sẽ cho công tắc (Mosfet thuận) đóng, nếu áp từ Adapter
  vào quá thấp thì nó ngắt công tắc, không cho điện vào máy.
  – Mạch Bảo vệ 2 lại theo dõi nguồn đầu vào (phía sau công tắc), nếu nguồn đầu vào quá thấp (tức là bị chập tải)  thì mạch
  Bảo vệ 2 sẽ điều khiển ngắt công tắc (ngắt Mosfet thuận), nếu nguồn đầu vào thoả mãn thì nó duy trì cho công tắc đóng.
  – Mạch Bảo vệ 3 thực chất là chip SIO, nó theo dõi hoạt động của các nguồn xung và các Chipset, nếu có sự cố nghiêm 
  trọng sảy ra như chập tải của các nguồn xung, chập Chipset v v… thì nó sẽ ra lệnh ngắt công tắc (ngắt Mosfet thuận) để bảo 
  vệ các linh kiện của máy.

Mosfet thuận (mạch công tắc điện tử – Mosfet thuận) và mạch số.

 • Phân tích nguyên lý mạch:
  + Mạch bảo vệ 1 theo dõi điện áp đầu vào từ Adapter để từ đó tạo ra lệnh PACIN.
  – Nếu điện áp đầu vào Adapter lớn hơn 14V => thì lệnh PACIN sẽ có mức logic “1”, mức “1” đưa vào chân G đèn PQ11
  và thu được mức “0” ra ở chân D, mức “0” này điều khiển cho Mosfet thuận PQ38 dẫn.
  – Nếu điện áp Adapter thấp hơn 15V thì lệnh PACIN sẽ có mức “0”, sau khi đảo qua đèn PQ11 sẽ nhận được mức “1”
  và mức cao này sẽ khoá đèn PQ38 => điện áp không vào được trong máy.
  + Mạch bảo vệ số 2 theo dõi điện áp ra B+ (Nguồn đầu vào) và theo dõi điện áp cấp trước 5V rồi tạo ra lệnh ACON.
  – Nếu đường B+ (nguồn đầu vào) không bị chập, và máy có điện áp cấp trước 5V thì lệnh ACON sẽ có mức 1.
  – Nếu đường B+ (nguồn đầu vào) bị chập hoặc có điện áp thấp và điện áp 5V cấp trước lại mất, khi đó lệnh ACON
  sẽ có mức logic “0” và dẫn đến ngắt đèn Mosfet thuận PQ38 không cho điện vào máy.
  + Mạch bảo vệ 3 xuất phát từ chip SIO, khi máy có các sự cố như chập tải của nguồn thứ cấp, nguồn VCORE. vv…
  SIO sẽ ra lệnh ACOFF có mức “1”, lệnh này đảo qua đèn PQ15 và thu được điện áp ở chân C có mức “0” => đảo
  tiếp qua đèn PQ11 thu được ở chân D mức “1” => đưa vào chân G đèn PQ38 để khoá đèn này lại, không cho điện vào máy.

Nguyên lý mạch bảo vệ số 1

 • Phân tích nguyên lý hoạt động:
  – Mạch bảo vệ số 1 sử dụng phần tử OP Amply (IC khuếch đại thuật toán) để làm mạch so sánh, nhằm phát hiện
  ra điện áp Adapter có thoả mãn để cho máy làm việc hay không ?.
  – Từ chân VIN (điện áp Adapter), điện áp cho đi qua cầu phân áp PR84 và PR82 nhằm tạo ra điểm giữa một điện
  áp bằng khoảng 23% điện áp VIN, rồi đưa điện áp này vào chân IN+ của OP Amply.
  – Điện áp đem so sánh là điện áp 3,3V của Pin CMOS, điện áp này được đưa vào chân IN- của OP Amply.
  – Khi điện áp VIN > 15V lúc đó điện áp chân IN+ (= 15 x 0.23 = 3,4V)  sẽ lớn hơn chân IN- (đang có 3,3V)
  => Kết quả là ta thu được điện áp ra chân OUT (1) của  OP Amply có mức “1” => lệnh PACIN có mức “1”, theo phân tích
  ở trên thì khi PACIN có mức “1” sẽ điều khiển cho đèn Mosfet thuận PQ38 dẫn đóng điện vào bên trong máy.
  – Khi điện áp VIN < 14.5V lúc đó chân IN+ của OP Amply sẽ nhỏ hơn điện áp ở chân IN- và IC- OP Amply
  sẽ cho ra mức “0” ở chân OUT (1) => lệnh PACIN có mức “0” sẽ điều khiển cho đèn Mosfet thuận PQ38 tắt => không cho
  điện áp vào bên trong máy.

  Ghi chú: Mức logic “1” nghĩa là có điện áp từ 1V trở lên hay còn gọi là mức cao “H”
  Mức logic “0” nghĩa là điện áp bằng 0 hay còn gọi là mức thấp “L”

Nguyên lý mạch bảo vệ số 2.

 • Phân tích nguyên lý mạch:
  – Theo mạch ở trên ta đã phân tích thì khi lệnh ACON có mức “1” sẽ cho phép điện vào máy, có mức “0” sẽ ngắt không cho điện vào máy.
  – Mạch bảo vệ 2 là mạch so sánh giữa hai điện áp.
  – Một điện áp được tạo ra từ Pin CMOS (RTCVREF) sau khi cho đi qua cầu phân áp PR153 và PR155 tạo ra áp khoảng 3V đưa
  vào chân IN- của IC khuếch đại thuật toán.
  – Một điện áp được lấy mẫu từ nguồn B+ sau khi cho đi qua cầu phân áp PR157 và PR158.
  – Ban đầu khi chưa có điện áp +5VALWP (điện áp 5V cấp trước) nên đèn PQ17 tắt => chân G đèn PQ10 có mức cao (do lệnh 
  PACIN đang có mức cao) vì vậy đèn PQ10 dẫn, lúc này điện trở PR156 được thoát mass nên PR156 song song với PR158.
  => Hình thành nên cầu phân áp có PR157 nối tiếp với (PR158 // PR156), tạo ra điện áp lấy mẫu đưa vào chân IN+ của IC khuếch
  đại thuật toán, theo tính toán thì điện áp này bằng khoảng 23% điện áp B+
  – Khi điện áp B+ lớn hơn 13V thì lúc đó điện áp đưa vào chân IN+ sẽ lớn hơn điện áp đưa vào chân IN-  => và chúng ta sẽ thu được 
  lệnh ACON có mức “1” => cho phép mạch công tắc tiếp tục đóng điện.
  – Khi lệnh ACON có mức “1” thì lệnh MAINPWON  cũng có mức “1”, lệnh này sẽ điều khiển cho nguồn cấp trước 5V, 3V hoạt động.
  – Khi nguồn cấp trước 5V hoạt động => đèn PQ17 dẫn => đèn PQ10 tắt => điện trở PR156 bị hở mạch, lúc này điện áp B+ có sụt
  áp một chút thì chân IN+ vẫn cao hơn IN- và mạch vẫn duy trì sự hoạt động.
  – Nếu điện áp B+  quá thấp (khi đường B+ bị chập) thì điện áp đưa vào chân IN+ sẽ thấp hơn điện áp chân IN-  => kết quả là ta thu
  được lệnh ACON có mức thấp, đồng thời lệnh MAINPWON cũng có mức thấp, lệnh ACON có mức thấp sẽ khoá đèn công tắc đầu
  vào lại, còn lệnh MAINPWON có mức thấp sẽ ngắt lệnh điều khiển sự hoạt động của nguồn cấp trước 5V, 3V.

dell #mainboard asus laptop #ổ cứng hdd 500gb laptop dell #hdd 250gb mới #kết nối ổ cứng với máy tính #main dell 3420 #cpu i7 3720qm #hdd 500gb mới #o cung hdd 500g laptop #ổ cứng laptop sony vaio #best notebook processors #giá thay ổ cứng ssd cho laptop phong vũ #hdd laptop 7200rpm #hp intel core i5 6200u cpu 2.30 ghz 2.40 ghz #kết nối ổ cứng laptop với pc #main dell 3558 i5 #arm cpu notebook #dell d630 cpu #thay o cung ssd laptop #dell intel core i5 5200u #ces ryzen #core i5 hay i7 #cpu toshiba satellite #laptop i9 thế hệ 10 #ổ cứng ssd 256gb laptop #core i5 các thế hệ #intel core i3 5000 #laptop cpu 2021 #main acer one 14 z1402 #main asus x451c #ổ cứng ssd laptop cũ #ổ đĩa ssd laptop #giá hdd 250gb #giá ssd cho laptop #giá ổ cứng ssd 240gb cho laptop #laptop core i7 thế hệ 8 #o cung gia re #giá ssd 256 #chip i5 thế hệ 11 #mua ổ cứng ssd cũ #ổ cứng laptop ssd 256gb #ổ cứng lenovo #chip core i5 thế hệ mới nhất #cpu i3 laptop #giá bán ổ cứng ssd cho laptop #main dell 5548 #main hp 6560b #ổ cứng laptop ssd 120gb #ổ cứng ssd 1tb laptop #asus x541uvk main board #thay ổ đĩa laptop #ổ cứng hdd 500gb 2.5 #ổ cứng ssd có mấy loại #chip i5 3320m #main dell 3552 #bán ổ cứng cũ #core i5 thế hệ 4 cũ #laptop chip xeon e5 #core i3 thế hệ 5 #core i7 7700hq laptop #intel core i7 7700k laptop #intel core i5 5000 series #ổ cứng ssd cũ giá rẻ #các dòng cpu laptop #hdd laptop cu #laptop 4000 ryzen #laptop chip k #ssd nvme cũ #ổ cứng ssd laptop 128gb, #ổ cứng ssd laptop 512gb #intel i5 10110u #main asus x453m #thay ổ hdd bằng ssd cho laptop #ổ cứng hitachi 500gb #ổ cứng ssd nào tốt cho laptop #intel core i7 notebook processors #main dell 7450 #main hp 8560w #main x1 carbon gen 2 #ổ cứng hdd 120gb laptop #main dell n5010 #ổ cứng hdd 500gb 2.5 inch #chip core i5 1135g7 #cpu core i5 10300h #giá ổ cứng ssd 256gb laptop #hdd 160gb cũ #intel celeron n4120 cpu #main dell 5570 #main laptop lenovo #main lenovo g480 #core i3 thế hệ 2 #cpu laptop i5 #i7 620m cũ #main asus k501l #ổ cứng laptop 1t #ổ cứng ssd 512gb giá bao nhiều #ổ cứng ssd 512gb laptop #ổ cứng ssd cho laptop acer #chip hq với h #o cung ssd 500gb laptop #asus intel tiger lake #cpu laptop i5 2520m #main asus x450c #t61 cpu #báo giá ổ cứng ssd laptop #cpu core i7 laptop #ổ cứng laptop 4tb #cpu 2450m #laptop intel thế hệ 11 #main asus k43s #main dell n4030 vga share #main laptop dell e6410 #ổ cứng 2tb laptop #laptop ryzen 3900x #main m4800 #ssd 120gb kingston laptop #thay ổ cứng hdd cho laptop #ổ cứng cho laptop dell #ổ cứng ssd laptop 500gb #ssd cho laptop hp #hp core i7 5500u #laptop core i5 10600k #laptop ổ ssd #mua ổ ssd cũ #thay ổ cứng ssd cho laptop dell vostro #ổ cứng laptop ssd 1tb #ổ cứng ssd laptop 1tb #ổ ssd laptop 256gb #bán ổ cứng laptop #laptop cpu 2020 #main dell 3559 #thay ssd vào ổ đĩa quang #ổ cứng 160gb cũ #asus x551ma main board rev 2.0 #cpu r3 3250u #giá ổ cứng laptop hdd 500gb #hp probook 4540s cpu #kết nối ổ cứng ssd với laptop #main asus x454l #main b470 #main e6420 #asus intel core i5 2450m 2.5 ghz #main asus x441u #mua ssd 512gb #giá ổ cứng ssd laptop dell #hđ laptop #main dell 3560 #socket cpu laptop #main asus k42j #main asus x553m #main dell 3450 #main laptop dell inspiron 15 3000 series #acer intel pentium cpu b960 #chip cpu laptop #giá ổ cứng hdd 320gb laptop #hdd laptop phongvu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lightbox button
error: Content is protected !!