Nguyên Lý Cấp Nguồn Trên Mainboard Laptop

Nguyên lý cấp nguồn trên mainboard laptop

NGUYÊN LÝ CUNG CẤP NGUỒN CỦA MÁY LAPTOP

1. Các nguồn điện áp của máy Laptop.

– Mỗi dòng máy Laptop có khoảng 10 loại điện áp khác nhau, chúng có tên gọi khác nhau, vì vậy tên các đường điện áp là một tích số giữa số dòng máy và số lượng điện áp trong trong mỗi dòng, vì thế chúng có hàng chục thậm chí cả trăm cái tên gọi cho các đường điện áp, điều này làm cho bất kỳ người thợ nào cũng cảm thấy đau đầu và khó nhớ.

Bỏ qua các tên gọi khó nhớ thì trong một máy Laptop thường có các điện áp như sau:

 • Điện áp đầu vào từ 16 đến 20V (là điểm tập trung giữa nguồn DC IN và nguồn PIN)
 • Điện áp chờ 5V hoặc (5V và 3V) – là điện áp thấp đầu tiên của máy còn gọi là điện áp All Always_On
 • Điện áp 5V và 3,3V cấp trước (có trước khi bấm công tắc Power nếu máy sử dụng Adapter)
  Hai điện áp này có trước để cấp cho mạch điều khiển xạc.
 • Điện áp 5V thứ cấp (xuất hiện sau khi bấm công tắc- cấp cho các ổ đĩa, chipset nam, cổng USB, màn hình LCD…)
 • Điện áp 3,3V thứ cấp (cấp cho Chipset nam, BIOS, SIO, Clock Gen, PCI, Sound, Network..)
 • Điện áp 2,5V thứ cấp – cấp cho DDR1 (nếu máy dùng DDR1)
 • Điện áp 1,8V thứ cấp – cấp cho Chip Video và cho DDR2
 • Điện áp 1,5V thứ cấp –  cấp cho hai Chipset.
 • Điện áp 1,25V thứ cấp – cấp nguồn phụ cho DDR1 (nếu máy sử dụng DDR1)
 • Điện áp 1,2V thứ cấp –  cấp nguồn phụ cho hai Chipset
 • Điện áp VIO thứ cấp – khoảng 1,05V cấp nguồn cho hai chipset và CPU.
 • Điện áp 0,9V thứ cấp – cấp nguồn phụ cho DDR2
 • Điện ápVCORE cấp nguồn chính cho CPU

Trong một dòng máy thì các điện áp trên có tên gọi khác nhau: 
– Ví dụ trong máy IBM T42 điện áp đầu vào có tên là VINT16 và điện áp 5V cấp trước có tên là VCC5M, điện áp 5V thứ cấp có tên là VCC5VB

Trong các dòng máy khác nhau thì tên gọi lại khác nhau:
– Ví dụ: điện áp đầu vào của máy IBM T42 có tên là VINT16 nhưng điện áp đầu vào của máy ASUS lại có tên là AC_BAT_SYS hoặc điện áp 5V cấp trước của IBM T42 có tên là VCC5M nhưng trên máy ASUS thì điện áp 5V cấp trước có tên là 5VSUS…

Nếu có 10 dòng Laptop và mỗi dòng có khoảng 10 điện áp thì số đường điện áp có tên gọi khác nhau lên tới cả trăm đường. => Thật là khủng khiếp, khó nhớ quá !!!

Tuy nhiên các đường điện áp trên chúng lại có những đặc điểm chung, để cho dễ nhớ thì dựa vào các đặc điểm chung, chúng ta chia các điện áp trên thành 5 nhóm điện áp như sau:

 • Điện áp đầu vào (Nguồn đầu vào)
 • Điện áp chờ (Nguồn chờ)
 • Điện áp cấp trước (Nguồn cấp trước)
 • Điện áp thứ cấp (Nguồn thứ cấp)
 • Điện áp VCORE (Nguồn VCORE)

Đặc điểm các nhóm điện áp trên là:

 •  5 nhóm điện áp trên có thời gian xuất hiện khác nhau theo thứ từ tăng dần là: Điện áp đầu vào (1) => Điện áp chờ (2) => Điện áp cấp trước (3) => Điện áp thứ cấp (4) => Điện áp VCORE (5)
 • Các điện áp trong cùng một nhóm thì có thời gian xuất hiện ngang nhau.
 • Các nhóm điện áp trên xuất hiện theo tính chất bắc cầu, nghĩa là có điện áp trước thì mới có điện áp sau, điều này bạn hãy lưu ý vì nó giúp cho bạn dễ dàng khoanh vùng để xá định nguyên nhân của bệnh.
Nguồn điện ápĐặc điểm – mục đích sử dụng.
1 – Điện áp đầu vào 
(Nguồn đầu vào)
Điện áp đầu vào từ 12 đến 20V (là điểm tập trung giữa nguồn DC IN và nguồn PIN). Là nguồn điện đầu tiên xuất hiện trên máy khi ta gắn Pin hoặc cắm Adapter. Trên máy laptop, nguồn đầu vào đi đến các nguồn xung để cung cấp điện áp cho các nguồn xung hoạt động, ngoài ra nguồn đầu vào chỉ cấp trực tiếp cho khối cao áp (Inverter) để tạo điện áp chiếu sáng màn hình. Khi máy có nguồn đầu vào, máy vẫn chưa ăn dòng hoặc ăn dòng không đáng kể.
2 – Điện áp chờ 
(Nguồn chờ)
Điện áp chờ 5V (hoặc 5V và 3V) là nguồn điện áp thấp đầu tiên có trên máy để cung cấp cho một số mạch điện cần điện áp thấp để chạy trước khi các nguồn xung hoạt động. Điện áp chờ thường đi ra từ chân All Always_On của IC dao động tạo điện áp 5V và 3V cấp trước, chân này thường có các tên gọi là VL, hoặc LDO hoặc VREG3 và VREG5. Điện áp chờ có thể được sử dụng để cấp nguồn cho chip SIO (IC điều khiển nguồn) hoặc cấp cho lệnh mở nguồn 5V, 3V cấp trước và tạm cấp cho chân Vcc(5V) của IC dao động nguồn cấp trước. Nếu máy không có nguồn đầu vào thì cũng không có nguồn chờ và nếu không có nguồn chờ thì cũng không có các nguồn điện phía sau. Khi máy có nguồn chờ, máy vẫn chưa ăn dòng hoặc ăn dòng không đáng kể.
3 – Các điện áp cấp trước
(Nguồn cấp trước)
Điện áp 5V và 3V cấp trước là điện áp thấp đầu tiên nhưng do nguồn xung tạo ra để cung cấp cho mạch điều khiển xạc và nguồn thứ cấp 5V , 3V sau này. Nguồn 5V, 3V cấp trước hoạt động trước khi ta bấm công tắc mở nguồn (nếu máy sử dụng nguồn Adapter), nếu không cắm Adapter chỉ chạy Pin thì nó chạy sau khi bấm công tắc. Nguồn cấp trước phụ thuộc vào nguồn đầu vào và nguồn chờ, nếu không có hai điện áp này thì nguồn cấp trước cũng không có. Các máy bật không lên đèn báo (tương đương không có nguồn thứ cấp) thì nguyên nhân thường do mất nguồn cấp trước 5V, 3V. Khi máy có nguồn cấp trước, thông thường máy tiêu thụ dòng điện khoảng 0,01 đến 0,03A
4 – Các điện áp thứ cấp 
(Nguồn thứ cấp)
Nguồn thứ cấp là toàn bộ các điện áp xuất hiện sau khi bấm công tắc để chuẩn bị đưa máy vào chế độ hoạt động, chúng bao gồm các điện áp sau đây. Điện áp 5V thứ cấp (cấp cho các ổ đĩa, các cổng USB, màn hình LCD, IC công suất tiếng) Điện áp 3,3V thứ cấp (cấp cho Chipset nam, BIOS, SIO, Clock Gen, khe Mini PCI, Sound, Network..) và cấp cho đèn báo nguồn. Điện áp 2,5V (nếu có) cấp nguồn chính cho DDR1 Điện áp 1,8V cấp cho Chip Video và nguồn chính cho DDR2 Điện áp 1,5V cấp cho hai Chipset. Điện áp 1,25V (nếu có) cấp nguồn phụ cho DDR1 Điện áp 1,2V cấp nguồn phụ cho hai Chipset Điện áp VIO khoảng 1,05V cấp nguồn phụ cho CPU và cho hai chipset. Điện áp 0,9V cấp nguồn phụ cho DDR2 Các nguồn thứ cấp chỉ hoạt động được khi nguồn 5V cấp trước của máy đã hoạt động tốt (vì điện áp này cấp cho chân Vcc của IC dao động các nguồn thứ cấp)
5 – Điện áp VCORE 
(Nguồn VCORE)
Điện ápVCORE cấp nguồn chính cho CPU. Nguồn VCORE xuất hiện sau cùng và nó phụ thuộc vào điện áp 5V và 3V thứ cấp.(vì các điện áp này cấp nguồn cho chân Vcc của IC dao động nguồn VCORE)

2. Đặc điểm của các nhóm điện áp (nguồn điện áp) trên máy Laptop.

     2.1 – Điện áp đầu vào (Nguồn đầu vào) – Là điểm tập trung giữa nguồn DC IN và nguồn BATERY.
– Điện áp này có 12V khi chỉ dùng PIN và có 16 đến 20V khi dùng Adapter
– Nguồn đầu vào là nguồn cấp cho toàn bộ các nguồn xung khác của máy
– Nguồn đầu vào xuất hiện đầu tiên sau khi ta gắn Pin hay cắm Adapter.

Nguyên Lý Cấp Nguồn Trên Mainboard Laptop

  2.2 – Điện áp chờ (Nguồn chờ).

 • Điện áp chờ 5V (hoặc 5V và 3V) là nguồn điện áp thấp đầu tiên có trên máy để cung cấp cho một số mạch điện cần điện áp thấp để chạy trước khi các nguồn xung hoạt động.
 • Điện áp chờ thường đi ra từ chân All Always_On của IC dao động tạo điện áp 5V và 3V cấp trước, chân này thường có các tên gọi là VL, hoặc LDO hoặc VREG3 và VREG5.
 • Điện áp chờ có thể được sử dụng để cấp nguồn cho chip SIO (IC điều khiển nguồn) hoặc cấp cho lệnh mở nguồn 5V, 3V cấp trước và tạm cấp cho chân Vcc(5V) của IC dao động nguồn cấp trước.
 • Nếu máy không có nguồn đầu vào thì cũng không có nguồn chờ và nếu không có nguồn chờ thì cũng không có các nguồn điện phía sau.

Khi máy có nguồn chờ, máy vẫn chưa ăn dòng hoặc ăn dòng không đáng kể. 

Nguyên Lý Cấp Nguồn Trên Mainboard Laptop

Nguồn chờ cấp điện cho SIO

Nguyên Lý Cấp Nguồn Trên Mainboard Laptop • Nguồn chờ tạo ra lệnh điều khiển và cấp cho chân VDD của IC dao động

   2.3 – Điện áp cấp trước (Nguồn cấp trước)

 • Điện áp 5V và 3V cấp trước là điện áp thấp đầu tiên nhưng do nguồn xung tạo ra để cung cấp cho mạch điều khiển xạc và nguồn thứ cấp 5V , 3V sau này.
 • Nguồn 5V, 3V cấp trước hoạt động trước khi ta bấm công tắc mở nguồn (nếu máy sử dụng nguồn Adapter), nếu không cắm Adapter chỉ chạy Pin thì nó chạy sau khi bấm công tắc.
 • Nguồn cấp trước phụ thuộc vào nguồn đầu vào và nguồn chờ, nếu không có hai điện áp này thì nguồn cấp trước cũng không có.
 • Các máy bật không lên đèn báo (tương đương không có nguồn thứ cấp) thì nguyên nhân thường do mất nguồn cấp trước 5V, 3V.
 • Khi máy có nguồn cấp trước, thông thường máy tiêu thụ dòng điện khoảng 0,01 đến 0,03A
Nguyên Lý Cấp Nguồn Trên Mainboard Laptop

  2.4 – Các điện áp thứ cấp (Nguồn thứ cấp).

 • Nguồn thứ cấp là toàn bộ các điện áp xuất hiện sau khi bấm công tắc để chuẩn bị đưa máy vào chế độ hoạt động, chúng bao gồm các điện áp sau đây.
 • Điện áp 5V thứ cấp (cấp cho các ổ đĩa, các cổng USB, màn hình LCD, IC công suất tiếng)
 • Điện áp 3,3V thứ cấp (cấp cho Chipset nam, BIOS, SIO, Clock Gen, khe Mini PCI, Sound, Network..) và cấp cho đèn báo nguồn.
 • Điện áp 2,5V (nếu có) cấp nguồn chính cho DDR1
 • Điện áp 1,8V cấp cho Chip Video và nguồn chính cho DDR2
 • Điện áp 1,5V cấp cho hai Chipset.
 • Điện áp 1,25V (nếu có) cấp nguồn phụ cho DDR1
 • Điện áp 1,2V cấp nguồn phụ cho hai Chipset
 • Điện áp VIO khoảng 1,05V cấp nguồn phụ cho CPU và cho hai chipset.
 • Điện áp 0,9V cấp nguồn phụ cho DDR2

Các nguồn thứ cấp chỉ hoạt động được khi nguồn 5V cấp trước của máy đã hoạt động tốt (vì điện áp này cấp cho chân Vcc của IC dao động các nguồn thứ cấp)

Nguyên Lý Cấp Nguồn Trên Mainboard Laptop

2.5 – Điện áp VCORE (Nguồn VCORE)

 • Điện ápVCORE cấp nguồn chính cho CPU.
 • Nguồn VCORE xuất hiện sau cùng và nó phụ thuộc vào điện áp 5V và 3V thứ cấp.(vì các điện áp này cấp nguồn cho chân Vcc của IC dao động nguồn VCORE)
Nguyên Lý Cấp Nguồn Trên Mainboard Laptop

3. Bảng thống kê tên các đường điện áp trên các dòng máy

Dòng máyNguồn đầu vàoNguồn chờNguồn cấp trướcNguồn thứ cấpNguồn VCORE
IBM T40,T41,T42VINT16
(VINT20)
ALWAYS_ON
Ra ở chân VL 
của IC dao động 5V và 3V
VCC5M
VCC3M
VCC5B
VCC3B
VCC2R5A
VCC2R5B
VCC1R5B
VCC1R25B
VCCCPUIO
VCCVIDEOCORE
VCCCPUCORE
DELL D600PWR_SRCALWAYS_ON
Ra ở chân LDO
của IC dao động 5V và 3V
+5VSUS
+3VSUS
+2_5VSUS
SMDDR (1,25V)
VGACORE
+1,5VSUS
+1,05V_VCCP
+1,8VRUN
VTT(1,05V)
VCC1_2_MCH(1,2V)
+VHCORE
DELL D630+DC1_PWR_SRCALWAYS_ON
Ra ở chân LDO
của IC dao động 5V và 3V
+5V_ALWP
+3V3_ALWP
+1.05V_VCCP_P
+1.5V_RUN_P
+1.8V_SUSP
+1.25V_RUNP
+VCC_CORE
HP DV6000VINALWAYS_ON
Ra ở chân LDO
của IC dao động 5V và 3V
5VPCU
3VPCU
1.8VSUS
+1.5V
+1.05V
VGACORE
VCC_CORE
HP DV2000DCBATOUTALWAYS_ON
Ra ở chân LDO
của IC dao động 5V và 3V
5V_S3
3V_PWR
1D05_S0
1D8V_PWR
1D5V_S0
VGA_CORE_PWR
VCC_CORE_S0
ASUS T76SAC_BAT_SYSALWAYS_ON
Ra ở chân VREG5 và VREG3 của IC dao động 5V và 3V
+3VSUS
+5VSUS
+1.8V
+3V
+5V
+0.9VS
+1.5VS
+1.25VS
+2.5VS
+3VS
+VCORE
ACERDCBATOUTALWAYS_ON
Ra ở chân VREG5 và VREG3 của IC dao động 5V và 3V
5V_PWR
3V_PWR
5V_S0
5V_S5
1D8V_PWR
1D5V_S0
1D05V_PWR
VGFXCORE
VCC_CORE
SONY M780LDCBATOUT+3VALW
+5VALW
+1_5VRUN
+1_8VSUS
+1_05VRUN
VHCORE

#cpu 10750h #sodimm ddr4 8gb 2666 #ddr4 8gb 2666mhz laptop #ddr2 800 sodimm #ram 4gb cũ #sony vaio 4gb ram #ổ cứng 1tb laptop #intel celeron cpu n3350 1.10 ghz #16gb ram ddr4 2400mhz laptop #hp spare ram #ram 4gb pc3l #ram laptop 4gb ddr4 2666mhz #ram ddr1 laptop #ddr4 8gb laptop 2666 #ddr4 sodimm 16gb 2666mhz #ddr4 laptop ram 2666mhz # #ram ddr3 4gb 1600mhz laptop #dell latitude e7240 ram #ddr4 8gb 2133 laptop #mua ổ cứng laptop #giá ram 4g #ram dell latitude e6410 #ổ cứng ngoài cho laptop #core i7 thế hệ 11 #i5 thế hệ 4 #ram 8gb 3200mhz laptop #4gb ram ddr3 1333mhz laptop #ddr4 sodimm 8gb 2133mhz #chip i3 1005g1 #ddr4 2666 8gb laptop #mua ssd laptop #main dell e7440 #ddr3 1600 laptop #ddr4 sodimm 2666mhz 16gb #các loại ổ cứng ssd cho laptop #ddr4 bus 2400 #giá thay ổ cứng laptop #4gb ddr3l 1600mhz laptop #ryzen 40000 #laptop ryzen 9 5900x #cpu ryzen 5 4500u #samsung rv510 ram #kingston sodimm ddr4 8gb 2666mhz #macbook pro ddr4 #ssd cu #macbook pro 2008 ram #thay ổ cứng máy tính #ram giá rẻ #ram samsung ddr4 2666 #ram 8gb pc3l #ổ cứng 1000gb #ram laptop 8gb 3200mhz #ram 4 laptop #32gb ram ddr4 sodimm #hdd 250gb cũ #ram sodimm ddr4 2400mhz #samsung sodimm ddr4 8gb 2666 #ram laptop ddr4 8gb 2400mhz #intel core i5 7000 #nâng ssd laptop #16 gb notebook #ram ddr4 3200mhz laptop #core i5 tiger lake #hp probook 6550b ram #cpu laptop core i5 #ổ cứng ssd rời cho laptop #ổ cứng hdd 2.5 inch #intel pentium cpu 6405u #sodimm 4gb ddr4 #ssd 500gb giá rẻ #ddr3 1333 8gb laptop #ryzen 4000 linux #giá ổ cứng laptop hp #ram 4gb laptop dell #ddr4 2133 8gb laptop #ram laptop asus 8gb #hdd laptop 1tb 7200rpm #ram ddr4 8gb 3200mhz laptop #ram asus 8gb #ram laptop 8gb bus 3200 #ddr4 8gb laptop phongvu #16gb ddr4 sodimm 2400mhz #ssd rẻ #thay ổ cứng laptop dell #memoria ram dell inspiron 1545 #intel notebook processors #ram laptop ddr4 4gb bus 2400 #ram ddr4 cũ #sk hynix 2rx8 pc3l 12800s #gl553vd ram #ram ddr3 notebook 4gb #các dòng core i3 #ram 4g ddr3 laptop #intel core i3 7th #ddr4 sodimm 2133 #mua ổ cứng ssd cho laptop #ram sodimm 8gb #ram 4gb ddr4 2133mhz laptop #ram ramaxel 4gb ddr3 #ddr4 2666mhz laptop #sodimm ddr2 1gb #laptop core i7 thế hệ 11 #intel core i3 8th #core i7 10870 #ram 4gb ddr4 2400mhz laptop #ram apple macbook pro #ram 8gb laptop hp #intel 11980 #main dell 3558 #8gb ram ddr4 2400mhz sodimm #ram 8gb ddr4 cũ #ram ddr3 8gb 1600mhz laptop #ram 4gb ddr4 2133mhz sodimm #ram 16gb sodimm #ổ hdd 1tb laptop #ddr3 1066 4gb laptop #ddr4 sodimm 2666mhz 8gb #hp 635 ram #hp 650 ram #ổ cứng hdd 500gb cũ #main dell e6410 #ddr3l laptop #dell ram 4gb #ryzen 5000 h #4gb ddr3 1600mhz sodimm #samsung 12800s #ddr4 sodimm 8gb 2666 #asus fx504 ram #main dell 3542 #latitude e6410 ram #ddr3 sodimm 10600 4gb #intel i5 7000 #ổ cứng ssd cho laptop dell #ddr4 sodimm 2400mhz 16gb #hdd giá rẻ #core i7 thế hệ 4 #ram laptop ddr4 8gb 2666mhz #ssd rời cho laptop #thinkpad x250 ram #ram laptop ddr4 2400 #8gb ram ddr3 1333mhz laptop #giá ổ ssd 128gb #ram laptop 4gb ddr4 2133mhz #ram 4gb bus 1600 #ddr4 sodimm 16gb 2400mhz #main laptop hp #sodimm ddr3 32gb #intel core i7 h #hp 6730b ram #hp probook 450 g1 ram #ram laptop bus 3200 #giá ram 4gb laptop #ổ cứng hitachi #16gb ddr4 notebook ram #8gb ram sodimm ddr4 2666 #ram laptop 8gb ddr4 2133mhz #ram sk hynix 4gb ddr3 #asus s400c ram #giá ổ cứng ssd 128gb #intel core i7 10870 #các dòng chip laptop #ổ cứng hdd cho laptop #dell precision m4800 ram #giá ram 8g #ram 4gb ddr4 2666mhz laptop #asus fx505dt ram #các loại ổ cứng laptop #samsung 10600s #giá ổ cứng ssd 256gb #intel core i7 1165 #giá ssd laptop #o cung ssd 120g laptop #ram laptop phong vũ #16gb ram ddr4 2666mhz sodimm #4gb pc3 8500s #dell latitude e6520 ram #ổ cứng laptop hp #n5030 cpu #ram laptop ddr3 4gb 12800 #asus k555l ram #asus gl552vw ram #core i7 thế hệ 3 #hdd 250g #ram 204 pin #ram laptop sony vaio #16gb ram ddr4 2400mhz sodimm #ram 8gb ddr4 2666 laptop #ram laptop dell 8gb #ram rời cho laptop #ddr3 16gb bus 1600 laptop #asus vivobook ram 16gb #ram ddr3 cũ #intel i7 1135g7 #mua ram ddr3 #ram 16gb laptop ddr4 #laptop cpu i7 #ổ cứng 320gb #ổ cứng ssd 120gb laptop #ổ hdd 500gb laptop #4gb ddr2 800mhz sodimm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lightbox button
error: Content is protected !!