Nguồn Cấp Trước 3V 5V Trên Mainboard Laptop HP DV4

Phân tích hoạt động của nguồn cấp trước 5V – 3V trên máy HP DV4

1 – Phân tích hoạt động của nguồn cấp trước 5V – 3V trên máy HP DV4

Trước hết bạn hãy đọc một số mạch nhỏ trước sau đó ghép vào mạch lớn

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

* Đường lệnh điều khiển EC_ON từ IC điều khiển KB926 đến IC dao động TPS51125

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

2 – Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước 5V – 3V.

 1. Đặc điểm của nguồn cấp trước 5V, 3V.
  – Hoạt động ngay khi chúng ta cấp nguồn Adapter qua rắc cắm DC IN.
  – Hoạt động trước khi chúng ta bấm công tắc (Nếu sử dụng Adapter)
  – Khi nguồn cấp trước hoạt động thì máy tiêu thụ một dòng điện nhỏ khoảng 0,02 đến 0,05A
  Vì vậy cách kiểm tra nguồn cấp trước như sau:

Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước.
– Dùng bộ nguồn đa năng, chỉnh về điện áp 20V.
– Cấp nguồn cho máy qua cổng DC IN và quan sát dòng tiêu thụ, bạn sẽ gặp một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp nguồn cấp trước 5V – 3V có hoạt động.
 – Kiểm tra bằng nguồn đa năng thấy máy có ăn dòng khoảng 0,03A và đo hai chân Pin ở giữa 
là Data và Clock thấy có khoảng 3V là chứng tỏ nguồn cấp trước 5V – 3V vẫn đang hoạt động.


Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

Nếu nguồn cấp trước 5V, 3V hoạt động thì đo các chân Data, Clock của Pin sẽ có điện áp khoảng 3V

b) Trường hợp nguồn cấp trước 5V – 3V không  hoạt động.
– Kiểm tra bằng nguồn đa năng thấy máy không ăn dòng  và đo hai chân Pin ở giữa 
là Data và Clock thấy không có điện áp là chứng tỏ nguồn cấp trước 5V – 3V không hoạt động.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4


3 – Sửa chữa nguồn cấp trước 5V – 3V.

 1. Biểu hiện của máy khi hỏng nguồn cấp trước.
  – Máy sẽ không lên đèn báo nguồn, không vào điện.
  – Sử dụng nguồn đa năng kiểm tra thấy máy không ăn dòng.
  – Đo chân Data và Clock của chân Pin không có điện áp.

Phương pháp kiểm tra sửa chữa nguồn cấp trước 5V – 3V.
Để sửa được nguồn cấp trước 5V – 3V bạn cần phải xác định được các yếu tố sau:
– Vai trò của nguồn cấp trước là gì, tại sao máy lại cần đến nguồn cấp trước 5V- 3V ?
– Để nguồn cấp trước hoạt động nó cần những điều kiện gì ?
– Vị trí nguồn cấp trước đó ở đâu trong mạch ?

* Vai trò của nguồn cấp trước trong máy.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

Nguồn cấp trước 5V – 3V trong máy xuất hiện trước khi chúng ta bấm công tắc (nếu sử dụng Adapter) và xuất hiện sau 
khi bấm công tắc (nếu chỉ sử dụng Pin) nhưng nó luôn xuất hiện trước các nguồn điện thứ cấp với mục đích:
– Cấp nguồn cho mạch điều khiển xạc Pin.
– Cấp nguồn 5V cho các IC dao động của nguồn thứ cấp.

* Các điều kiện để nguồn cấp trước hoạt động.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

Điều kiện để nguồn cấp trước hoạt động và tạo ra điện áp 5V (+5VALWP) và 3V (+3VALWP):

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
 • Cần có điện áp B+ (=20V) cấp cho IC dao động qua chân VIN (16) và cấp cho tầng công suất.
  – Nếu mất điện áp này thì bạn cần kiểm tra lại mạch đầu vào.
  • Cần có điện áp 5V đi ra ở chân VREG5 (17)
   – Nếu mất điện áp này là hỏng IC dao động TPS51125
  • Cần có điện áp 3V đi ra ở chân VREG3 (8)
   – Nếu mất điện áp này là hỏng IC dao động TPS51125
  • Cần có điện áp 2V ra ở chân VREF (3)
   – Nếu mất điện áp này là hỏng IC dao động TPS51125
  • Cần có điện áp ở chân TONSEL
   – Chân này nối với điện áp VREF nên mất điện chân này là do mất điện ở chân VREF.

Cần có lệnh ENTRIP1 và ENTRIP2 khoảng 3V.
– Nếu mất các điện áp lệnh này thì bạn cần kiểm tra nguồn 3V cấp cho IC điều khiển, kiểm tra chân AC_IN (EXT_PWR) phải có mức cao (3V), nguồn VIN từ chân Adapter cần có điện áp tối thiểu là 14,5V.

Lưu ý:  Để kiểm tra được điện áp tai các chân IC, bạn cần đấu một chiếc kim vào đầu que đo vì các chân này rất nhỏ, khi đo tránh để các chân chạm chập vào nhau.
– Chân 1 được tính từ góc có dấu chấm và đếm dần theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ.  (như hình bên chân 1 có mũi tên chỉ vào)

* Xác định vị trí nguồn cấp trước trên máy.
– Khi kiểm tra chúng ta thường lúng túng trước câu hỏi: Nguồn cấp trước ở đâu ? 
– Cầm một vỉ máy trên tay trước hàng nghìn linh kiện, làm sao để tìm ra linh kiện hoặc mạch điện mà chúng ta đang quan tâm, điều 
này ta cần có phương pháp, phương pháp đó được đề cầp trong các bài học ở chương 2 của giáo trình này.
– Để tìm ra mạch nguồn cấp trước tạo ra điện áp 5V – 3V bạn cần có những kiến thức sau đây:
       + Phương pháp để xác định một nguồn xung là gì ?
+ Trên mỗi máy Laptop có khoảng bao nhiêu nguồn xung và bao nhiêu IC dao động ?
+ Những nguồn xung nào có thể xác định được ngay và những nguồn xung nào đòi hỏi phải tra cứu đo đạc.

a) Phương pháp để xác định một nguồn xung.
– Nguồn xung trên máy Laptop được cấu tạo bởi IC dao động, các đèn Mosfet và cuộn dây.
– Mỗi nguồn xung có 1 cuộn dây, 2 đèn Mosfet và 1 hoặc 1/2 IC dao động.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

b) Trên Laptop có từ 7 đến 10 nguồn xung, trong đó có.
– 1 nguồn cấp trước 5V
– 1 nguồn cấp trước 3V
– 1 nguồn xạc pin
– 1 nguồn VCORE 
– Còn lại là các nguồn thứ cấp, có từ 3 đến 6 nguồn thứ cấp, gồm các điện áp.
2,5V ; 1,8V; 1,5V; 1,25V; 1,2V; 1,05V
Nếu máy sử dụng RAM DDR2 thì không có điện áp 2,5V và 1,25V
Ngoài ra một số nguồn có dòng tiêu thụ nhỏ như nguồn 1,2V có thể được tạo ra bởi nguồn ổn áp tuyến tính.

c) Các nguồn xung sau đây có thể dễ dàng nhận ra, bao gồm:

* Mạch VRM – Nguồn xung tạo ra điện áp VCORE cấp cho CPU

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

* Nguồn xung điều khiển xạc có thể nhận ra bằng cách – nguồn xạc đứng gần chân kết nối pin.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

d) Các nguồn xung sau cần phải tra cứu hoặc dựa vào kinh nghiệm.
Các nguồn xung sau đây thường khó xác định bằng các phương pháp đơn giản, nếu bạn không có kinh nghiệm bạn cần
phải tra cứu IC dao động để biết đó là nguồn gì ? Nguồn cấp trước hay nguồn thứ cấp.
Lưu ý: Mỗi máy chỉ có 01 IC của nguồn cấp trước 5V – 3V và có khoảng 2 đến 3 IC của nguồn thứ cấp, các IC của nguồn thứ cấp có thể giống nhau và có thể sử dụng một mã số IC điều khiển các điện áp khác nhau:
Ví dụ: trên máy IBM T42 – Các điện áp thứ cấp 2,5V; 1,8V; 1,2V và 1,05V đều sử dụng IC dao động MAX1845.

Các tra cứu:

– Xác định IC dao động của các nguồn xung.
– Dùng kính núp soi để đọc ký hiệu của IC.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

– Sau đó bạn kích vào http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword= để tra cứu – Sau khi tra cứu bạn sẽ thấy IC đó có chức năng là Nguồn cấp trước hoặc Nguồn thứ cấp, nếu 
muốn xem chi tiết về IC thì bạn kích vào ký hiệu IC ở cột Tra cứu bên phải.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
 1. Thực hiện đo đạc kiểm tra nguồn cấp trước.

  * Khi kiểm tra bạn nên mở sơ đồ nguyên lý ra để nhận biết các điện áp, vị trí đo của nguồn xung 5V- 3V trên máy HP DV4
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

Bạn có thể đo điện áp 5V tại chân cuộn dây PL303.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

– Bạn có thể đo điện áp 3V tại chân cuộn dây PL302 (cuộn PL302 ở mạch in phía dưới đối diện với cuộn dây PL303)

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

* Nếu phép đo cho kết quả điện áp ra = 0 thì bạn cần kiểm tra các điều kiện như sau:

>> Bạn hãy kiểm tra điện áp B+ (=20) cấp cho chân D đèn Mosfet PQ302 xem có không ?

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

>> Kiểm tra chân số 3 (VREG3) xem có điện áp ra 3V không, nếu mất điện chân này là hỏng IC – TPS51125
>> Kiểm tra chân số 17 (VREG5 xem có điện áp ra 5V không, nếu mất điện chân này là hỏng IC – TPS51125
>> Kiểm tra chân số 3 (VREF) xem có điện áp ra 2V không, nếu mất điện chân này là hỏng IC – TPS51125
>> Kiểm tra chân số 1 (ENTRIP1) và chân số 6 (ENTRIP2) xem có lệnh điều khiển từ IC điều khiển tới không
lệnh này khoảng 3V, nếu mất điện áp lệnh này thì cần kiểm tra lại IC điều khiển, chân AC_IN, chân Vcc.

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
 • – Khi đo thấy mất điện áp của một trong 3 chân trên thì bạn phải thay IC dao động TPS51125

Trường hợp mất điện áp lệnh ở chân ENTRIP1 và ENTRIP2 (khoảng 3V)
– Nếu mất điện áp lệnh ENTRIP1 và ENTRIP2 thì bạn cần kiểm tra các yếu tố để tạo ra lệnh này xung quanh 
IC điều khiển:
– Kiểm tra điện áp 3V cấp cho các chân Vcc của IC – KB926.
– Kiểm tra chân AC_IN báo có tín hiệu cắm Adapter, chân này phải có mức cao 3V
– Kiểm tra chân lệnh ra EC_ON chân này có 3V là lệnh ra đã OK, chân này không có điện áp là mất lệnh ra.
chân EC_ON mất điện áp trong khi có áp Vcc và AC_IN thì có thể do lỗi BIOS hoặc hỏng IC – KB926.
(BIOS của Laptop ngoài chức năng khởi động và Test máy nó còn điều khiển IC quản lý nguồn)

Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4


Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4
 • Nếu lệnh EC_ON tại IC- KB926 đã có 3V nhưng tại chân IC – TPS51125 lại mất thì bạn hãy dò để kiểm tra các linh kiện
  PQ305, PQ306, PQ307 như ở sơ đồ dưới đây.
Nguồn Cấp Trước 3v 5v Trên Mainboard Laptop HP DV4

5 – Kinh nghiệm thực tế:

 • Trong  thực tế khi mất điện áp 5V – 3V do nguòn xung tạo áp cấp trước không hoạt động, đa số do một trong ba nguyên nhân sau đây:
  1) Do mất điện áp B+ (20V) => Thường do hỏng các Mosfet thuận đầu vào.
  2) Do mất điện áp VREG (3V) ra ở chân 8 của IC dao động TPS51125 nên dẫn đến mất điện áp cấp cho IC điều khiển KB926.
  3) Do mất tín hiệu báo có nguồn Adapter ở chân AC_IN (hoặc EXT_PWR) của IC – KB926, một số dòng máy chân này lấy tín
  hiệu từ chân AC_OK của IC dao động xạc, nên khi mất tín hiệu này thì thường do hỏng IC dao động xạc Pin.

#ddr4 3200mhz 32gb laptop #dell m4800 ram #ram laptop 32gb ddr4 #notebook ram ddr4 8gb #nâng cấp ssd laptop #ổ cứng máy tính ssd #mua ổ cứng laptop asus #thay ổ dvd bằng ssd #hp dv6000 ram #ram dell inspiron 14 3000 series #ram laptop giá rẻ #ddr2 sdram laptop #ddr3 4gb bus 1333 laptop #hp probook 6450b ram #ram laptop corsair 8gb ddr4 #sk hynix pc3l 12800s 4gb #ổ cứng ssd cho laptop hp #ổ ssd cho laptop asus #ram samsung ddr4 4gb #ổ cứng ssd dell #8gb ram ddr4 3000mhz laptop #ram 4gb cho laptop #ram laptop pc3 #ổ cứng laptop 500gb cũ #o cung ssd laptop #4gb ram pc3l 12800s #cpu i5 4200m #mua ổ cứng laptop dell #ram laptop 3200 #ram laptop ddr4 bus 2133 #4700h ryzen #asus x201e ram #pavilion dv6 ram #ddr4 16gb 2400mhz sodimm #giá ổ cứng ssd 120gb cho laptop #ổ cứng hdd laptop 500gb #intel core i3 1005u #intel core i7 2021 #ddr4 2400mhz 16gb sodimm #nâng cấp ssd cho hp pavilion 15 #nâng cấp ổ cứng cho laptop #ram ddr4 16gb 2666mhz laptop #asus x550 ram #ddr4 16gb 2666 sodimm #ddr4 sodimm ram 16gb #main dell n4110 #nâng ssd cho laptop #thinkpad x250 16gb ram #bus 2133 #ổ cứng ssd 512gb giá bảo nhiều #ssd có mấy loại #cpu celeron n4020 #4gb ddr3 ram notebook #probook 4530s ram #thinkpad ram 16gb #ổ cứng laptop acer #sony vaio 16gb ram #ddr2 800mhz sodimm #intel 11 tiger lake #ổ ssd cũ giá rẻ #asus fx503vd ram #ddr sodimm 8gb #laptop intel tiger lake #ram ddr3l 4gb bus 1600 #i7 10759h #ssd 256gb giá rẻ #ram máy tính laptop #top cpu laptop #hp probook 430 g2 ram #hyperx ddr4 sodimm #cpu laptop cũ #ddr2 4gb 800mhz laptop #giá ram 8gb ddr4 #ram laptop msi #ddr4 sodimm 260 pin #probook 4540s ram #core i7 thế hệ 8 #ddr4 2666mhz 16gb sodimm #giá ổ cứng ssd cho laptop dell #sodimm ddr3l 1600mhz #asus a541u ram #laptop i5 thế hệ 10 #asus x555b ram #intel i7 2021 #ddr4 8gb bus 3200mhz #i5 thế hệ 6 #ram laptop ddr4 8gb 3200mhz #sodimm pc3l #intel i7 1185 #ssd cho laptop asus #x555l ram #ổ cứng laptop hdd 500gb #asus fx553vd ram #ram hp notebook #ram laptop kingston 8gb ddr4 2666mhz #ram ddr4 4gb bus 2400 #ram laptop ddr1 #ram laptop 2666mhz #ram ddr3 bus 1066 #ram laptop ddr2 4gb bus 800 #ssd m2 2242 cũ #ddr3 1333 laptop #kingston ddr4 sodimm #ram ddr4 2666mhz sodimm #ram laptop 2400mhz #samsung ddr3 4gb 10600s #ddr 8gb ram laptop #dell g5 5590 ram #intel i3 7th #ổ cứng ssd 320gb #core i7 thế hệ 6 #giá ram máy tính bàn #main dell n4030 #ổ cứng ssd cho máy tính bạn #ram laptop ddr4 32gb #ram samsung laptop #ssd cho laptop dell #dell vostro 3550 ram #ram asus 4gb #ram 16gb asus #ddr4 sodimm 16gb 2133mhz #laptop core i9 thế hệ 10 #main hp 8460p #ram ddr4 8gb cũ #ram sodimm ddr3 16gb #ddr4 8gb ram notebook #main dell 3567 #asus s510u ram #ram dell xps 15 #cpu 4800h #hp intel celeron cpu n3060 1.6 ghz #ram laptop ddr3 bus 1600 #giá ổ hdd 500gb #nang cap ssd #i7 3940xm laptop #ddr4 16gb 2133 laptop #32gb ram ddr4 2666mhz laptop #kingston 9995624 #main dell n4010 #core i3 thế hệ 6 #4gb ram ddr3l 1600mhz #8gb 2rx8 pc3 samsung 10600s #ram ddr4 16gb bus 2400 #intel core i5 3000 series #thay ổ cứng laptop ssd #8gb ram ddr4 sodimm 2400mhz #core i7 cũ #main dell m4800 #main laptop asus x541u #notebook ram ddr3 8gb #ram 8gb 2666mhz ddr4 laptop #ổ cứng hdd 320gb #ổ ssd cho laptop dell #2gb ddr2 laptop #cpu i3 1115g4 #ddr4 2400mhz laptop #ddr4 ram 16gb 3600mhz laptop #giá ổ cứng ssd laptop #thay ổ cứng ssd cho laptop dell inspiron #ram ddr3 4gb cũ #ổ cứng hdd giá rẻ #ddr3 4gb bus 1600 laptop #ram 8gb 2666 laptop #ổ cứng laptop 250gb #asus k55v ram #ddr3l 1600mhz sodimm 8gb #giá ram 4gb ddr4 #ram ddr4 8gb 2133mhz laptop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lightbox button
error: Content is protected !!