Mosfet Trên Main Laptop

MOSFET trong Mainboard laptop

MOSFET MOSFET viết tắt của “Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor” trong tiếng Anh, có nghĩa là “transistor hiệu ứng trường Oxit Kim loại – Bán dẫn”, là một thuật ngữ chỉ các transistor hiệu ứng trường được sử dụng rất phổ biến trong các mạch số và các mạch tương tự. Transistor MOSFET được xây dựng dựa trên lớp chuyển tiếp Oxit Kim lạo và bán dẫn ( ví dụ Oxit Bạc và bán dẫn Silic) MOSFET có hai loại: – Mosfet thuận hay còn gọi là P-Chanel – Mosfet ngược hay còn gọi là N-Chanel 1) Cấu tạo của Mosfet trên máy Laptop. Trên máy Laptop người ta sử dụng cả hai loại Mosfet là Mosfet thuận và Mosfet ngược, Mosfet ngược được sử dụng nhiều hơn, chúng được sử dụng trong tất cả các mạch nguồn Switching, còn Mosfet thuận chỉ sử dụng một số trong các mạch đầu vào điện DC In và V.BAT. * Mosfet thuận:

Mossfet Thuận Trên Laptop

Các chân của Mosfet: D (Drain) – Cực nền. S (Source) – Cực nguồn. G (Gate) – Cực cổng. Lưu ý: Chiều dòng điện đi qua Mosfet đi theo chiều ngược với chiều mũi tên, với Mosfet thuận bạn thấy mũi tên ở cực S đi hướng ra ngoài. * Mosfet ngược:

Mossfet Ngược Trên Mainboard Laptop

2) Đặc điểm của Mosfet.

  • Từ cực G sang cực S cách điện.
  • Từ cực G sang cực D cách điện.
  • Khi phân cực thuận cho cực D – S của Mosfet thì dòng điện đi qua Mosfet phụ thuộc vào điện áp đặt vào cực G + Với Mosfet thuận thì: – Khi nạp (-) cho G sau đó phân cực thuận cho DS của Mosfet (để dòng điện đi từ S sang D) thì Mosfet sẽ dẫn. – Khi nạp (+) cho G sau đó phân cực thuận như trên Mosfet sẽ tắt. + Với Mosfet ngược thì: – Khi nạp (+) cho G, sau đó phân cực thuận Mosfet (để dòng điện đi từ D sang S) thì Mosfet sẽ dẫn. – Khi nạp (-) cho G, sau đó phân cực thuận như trên thì Mosfet sẽ tắt.

Các Mosfet sử dụng trên Laptop luôn luôn có đi ốt đấu song song với cực D-S và phân cực ngược với chiều dòng điện đi qua Mosfet.

Nguyên Lý Hoạt Động Mossfet

3) Cách đo Mosfet. Để có thể sửa chữa tốt các mạch nguồn trên máy Laptop, bạn cần có kỹ năng về kiểm tra Mosfet, trong quá trình kiểm tra bạn cần phải xác định được các yêu cầu sau đây: + Xác định xem Mosfet đó là Mosfet thuận hay Mosfet ngược ? + Xác định xem Mosfet đó có bị chập hay không ? + Xác định xem Mosfet đó có còn tốt hay không ?

Mossfet Ngược Trên Mainboard Laptop
Mossfet Thuận Trên Mainboard Laptop

  3.1 – Đo để xác định xem đó là Mosfet thuận hay ngược.

Cách Đo Xác Định Mossfet
  • Nếu bạn đặt que đen vào cực S (chân 1,2,3) que đỏ vào cực D (chân 5,6,7,8)  mà thấy lên kim => đó là Mosfet ngược. Bạn chỉnh đồng hồ về thang x 1ohm (khi đó que đen sẽ ra điện áp dương, que đỏ ra điện áp âm), nếu bạn đặt que đen vào chân 1,2,3, que đỏ vào chân 5,6,7,8 mà thấy lên kim => thì đó là Mosfet ngược. (vì Mosfet ngược có một đi ốt mắc từ cực S sang cực D và dòng điện đi từ S sang D sẽ đi qua đi ốt, như hình trên)
Cách Đo Xác Định Mossfet
  • Với Mosfet ngược, khi bạn đặt que đen vào D, que đỏ vào S sẽ không thấy lên kim. (trừ khi bạn nạp dương cho cực G thì đèn sẽ dẫn và đo như trên sẽ thấy lên kim)
Cách Đo Xác Định Mossfet
  • Khi bạn đặt que đen vào D (chân 5,6,7,8) que đỏ vào S (chân 1,2,3)  (thang đo trở kháng) mà thấy lên kim thì đó là Mosfet thuận P-Chanel
Cách Đo Xác Định Mossfet
  • Mosfet thuận khi bạn đặt que đen vào S que đỏ vào D sẽ không thấy đèn dẫn.

Bài kiểm tra: Bài 1) Bạn cho biết, ở phép đo sau đây là Mosfet thuận hay Mosfet ngược, cho biết Mosfet còn tốt.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Bạn hãy tự tìm cho mình câu trả lời đúng. Đáp án: Đó là Mosfet thuận: Giải thích: Khi bạn đo que đen vào D, que đỏ vào S thấy lên kim nghĩa là đang có một dòng điện đi từ D sang S (vì que đen đồng hồ ra điện áp dương, que đỏ ra điện áp âm), đó là dòng điện đi qua đi ốt trong Mosfet thuận. Bài 2) Bạn cho biết, ở phép đo sau đây là Mosfet thuận hay Mosfet ngược, cho biết Mosfet tốt.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Bạn hãy tự trả lời câu hỏi trên. Đáp án: Đó là Mosfet ngược. 3.2 – Cách đo kiểm tra chất lượng đèn Mosfet ngược  ( N- Chanel )

  • Để kiểm tra chất lượng Mosfet ngược, bạn cần tháo Mosfet ra ngoài mạch in, để Mosfet lên vật cách điện tốt như trên tấm kính, chỉnh đồng hồ về thang x1Kohm, sau đó bạn đo qua 4 bước sau đây:

Đo từ G sang S phải thấy cách điện (không lên kim)

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Đo từ G sang D phải thấy cách điện.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Nạp điện tích dương cho G sau đó đo thuận D-S thì đèn phải dẫn. – Nạp điện tích dương cho G như sau bằng cách đặt que đen vào G, que đỏ vào

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

=> Sau khi nạp dương cho G và đo thuận (phân cực thuận tức là que đen vào D, đỏ vào S) thì đèn phải dẫn.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Nạp điện tích âm cho G sau đó đo thuận thì đèn phải tắt. – Nạp điện tích âm cho G bằng cách đặt que đỏ vào G, đen vào S

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

=> Sau khi nạp âm (-) cho G và đo thuận (phân cực thuận cho D-S) thì đèn phải tắt.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết
  1. => Nếu thoả mãn 4 bước trên thì đèn tốt, chỉ cần 1 trong 4 bước không thoả mãn là đèn bị hỏng. Các trường hợp sau là Mosfet bị hỏng. – Nếu đo G-S mà lên kim là đèn bị chập GS – Nếu đi G-D mà lên kim là đèn bị chập GD – Nếu nạp (+) cho G sau đó đo thuận DS mà đèn không dẫn là đèn đứt DS – Nếu đã nạp (-) cho G sau đó đo thuận DS mà đèn vẫn dẫn (không tắt) là đèn dò hay chập DS

3.3 – Cách đo kiểm tra chất lượng đèn Mosfet thuận (P-Chanel)

  • Để kiểm tra chất lượng Mosfet ngược, bạn cần tháo Mosfet ra ngoài mạch in, để Mosfet lên vật cách điện tốt như trên tấm kính, chỉnh đồng hồ về thang x1Kohm, sau đó bạn đo qua 4 bước sau đây:

Đo từ G sang S phải cách điện (không lên kim)

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Đo từ G sang D phải cách điện (không lên kim)

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Nạp điện tích âm cho cực G sau đó đo thuận D-S (phân cực thuận) đèn phải dẫn. – Nạp điện tích âm cho G bằng cách đặt que đỏ vào G, que đen vào S.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

=> Sau khi nạp (-) cho G sau đó phân cực thuận cho Mosfet (phân cực thuận cho Mosfet P-Chanel là đặt que đen vào S, đỏ vào D)  Mosfet phải dẫn.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Nạp điện tích (+) cho G của Mosfet thuận, Mosfet sẽ bị khoá khi phân cực thuận D-S. – Đặt que đen vào G để nạp điện tích (+) cho G.

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

=> Sau khi nạp (+) cho G của Mosfet thuận, Mosfet sẽ bị khoá khi phân cực thuận

Kiểm Tra Mossfet Còn Sống Hay Chết

Nếu thoả mãn 4 bước trên thì đèn tốt, chỉ cần 1 trong 4 bước không thoả mãn là đèn bị hỏng. Các trường hợp sau là Mosfet bị hỏng. – Nếu đo G-S mà lên kim là đèn bị chập GS – Nếu đi G-D mà lên kim là đèn bị chập GD – Nếu nạp (-) cho G sau đó phân cực thuận cho DS của Mosfet thuận mà đèn không dẫn là đèn đứt DS – Nếu đã nạp (+) cho G sau đó phân cực thuận cho DS của Mosfet thuận mà đèn vẫn dẫn (không tắt) là đèn dò hay chập DS Bấm F11 để xem toàn màn hình (nếu bạn sử dụng IE8)Thực hành đo chất lượng đèn Mosfet

Hình Ảnh Mossfet Trên Mainboard Laptop
Đo Mossfet
Đo Mossfet
Đo Mossfet
Đo Mossfet
Đo Mossfet
Đo Mossfet
Đo Mossfet

#ram sodimm 3200mhz #dell e5430 ram #mua ram cho laptop #notebook processors #ram bus 1066 #chip i5 cũ #ram intel core i5 #ram laptop ddr3 8gb 12800 #thay ổ cứng ssd cho laptop hp #16gb ddr3 notebook ram #ddr4 8gb laptop cũ #intel pentium gold 6450u #ram 8gb ddr3 1066mhz laptop #ram hp 16gb #asus n53s ram #main lenovo g470 #hp probook 6460b ram #ram laptop ddr4 4gb 2400mhz #core i5 thế hệ 2 #ddr4 2400mhz 8gb sodimm #ddr4 ram 8gb notebook #hp intel celeron cpu n3060 #asus x550c max ram #main dell n5110 #ram laptop 32gb ddr4 3200mhz #ram laptop ddr4 bus 3200 #sodimm 8gb ddr4 2400 #chip pentium n5000 #ram samsung ddr4 4gb 2666mhz #sodimm dimm adapter #ổ cứng ssd máy tính bàn #ram 16gb ddr3 notebook #main laptop dell inspiron 15 #ram 8gb bus 1333 #ram sodimm ddr2 2gb #k53sd main board #các thế hệ core i5 #ổ cứng ssd cho laptop lenovo #ổ cứng hdd laptop 1tb #ddr2 800 4gb sodimm #x541u ram #main acer 4752 #ram 16gb giá #intel core i5 tiger lake 1135g7 #intel i7 10300h #ram dell latitude e6420 #ddr3 4gb 12800 laptop #ddr4 16gb 2400 sodimm #msi gl62m 7rex ram #ces 2021 ryzen #pga478 cpu list laptop #ram dell latitude e6430 #chip core i7 thế hệ mới nhất #ddr3 16gb 1600mhz laptop #hdd 1tb laptop cũ #ram 4g bus 1600 #ram laptop ddr4 3200 #i3 với i5 #intel core i5 10750h #mua ram 4gb laptop #2gb 10600s #intel core i5 5th #ram 4gb ddr3l laptop #19200 ddr4 sodimm #ddr2 sdram 4gb laptop #ddr4 2666 sodimm 4gb #intel celeron n4030 #laptop chip thế hệ 11 #ram 8gb giá rẻ #ddr3 laptop 2gb #dell e6320 ram #ram laptop pc3l #ram sodimm 8gb ddr4 #samsung sodimm ram #cpu dòng h #hp zbook 15 g2 ram #ram máy tính 16gb #thay ổ cứng laptop asus #laptop core 2 quad #ram laptop ddr3 4gb 10600 #ổ cứng hdd 1tb 2.5 inch #8gb ddr3 pc3l 12800s #main asus k43e #ram ddr4 8gb laptop asus #sodimm 2667 #thay ổ cứng ssd cho laptop dell inspiron 15 #16gb ram ddr4 laptop asus #laptop ddr4 16gb ram #ram laptop ddr3l 8gb bus 1600 #ram dell 4gb #cpu laptop i7 #ram ddr4 4gb 2133mhz sodimm #32gb ram ddr4 2666mhz sodimm #giá ổ cứng hdd 500gb laptop #nâng ổ cứng laptop #o cung laptop 500g #asus gl552v ram #giá ram 8gb ddr3 #laptop chip qm #ram 16gb cho laptop #ram máy tính cũ #ram 2gb ddr3 bus 1333 #ram elpida ddr3 4gb #ổ cứng laptop phong vũ #cpu laptop compare #ddr4 2666mhz 8gb sodimm #samsung ddr4 2400 8gb laptop #ổ cứng ata laptop #ổ cứng ssd cho máy bàn #ổ ssd 128gb laptop #cpu socket 478 cho laptop #ddr4 3200 8gb laptop #asus fx503v ram #ram 8gb máy tính bàn #ram laptop ddr3 1600 #1x16gb ddr3 sodimm #4gb ddr3 1066mhz notebook ram #main laptop acer #laptop ryzen threadripper #main dell e7440 i5 #thay ổ cứng ssd laptop #asus k55vd max ram #dell e7270 ram #mua ổ cứng cũ #notebook intel tiger lake #main dell e7240 #ram laptop samsung ddr4 4gb 2400 #main hp 430 #notebook cpu compare #ram laptop 32gb ddr4 2666mhz #ram laptop 8gb ddr4 2933mhz #main dell m4600 #asus k53u ram #asus x55u ram #core i thế hệ 10 #giá ổ cứng ssd cho laptop hp #o cung laptop 1t #ram 8g ddr3l #ram 8gb ddr3 1333mhz laptop #ram máy tính dell #8 giga ram laptop #core i3 thế hệ 3 #main lenovo b460 #ram asus vivobook s14 #samsung rv520 ram #ổ cứng laptop 1tb cũ #best notebook cpu 2020 #ddr4 sodimm 4gb 2400mhz #hp 8460p ram #main acer 4738 #ram laptop ddr4 bus 2400 #samsung sodimm ddr4 16gb 2666 #card ssd cho laptop #main dell 3421 #main dell n4050 #sodimm ddr3 ddr4 #thay hdd bằng ssd cho laptop #mua ổ cứng ssd cho laptop asus #check cpu laptop #core i5 thế hệ mới nhất #dell e4310 ram #hdd toshiba 1tb laptop #laptop 2 ổ cứng #asus x510u ram #dell vostro 5470 ram #hp 620 max ram #nang cap cpu #ram ddr4 16gb 2400mhz laptop #adapter ram laptop to pc #dell e5540 ram #ram ddr3 2gb bus 1600 #ram samsung ddr4 2400 #thinkpad x270 ram #intel core i7 1 #laptop i7 thế hệ 11 #ram thinkpad #asus s400ca ram #ssd msata cũ #ổ cứng ssd 120gb cho laptop #ổ hdd cho laptop #dell inspiron mini 1018 ram #main dell 5440 #main hp 8470p #probook 4520s ram #ram ddr4 sodimm 3200mhz #x280 ram #ổ cứng hp #ổ cứng ssd laptop hp #asus eee pc 2gb ram #laptop ram 3200mhz ddr4 #ram ddr4 8gb bus 3200mhz #sk hynix pc3l 12800s 8gb #main asus k55vd #ram 4gb asus #ram ddr4 16gb 2133mhz laptop #ramaxel 8gb ddr3 1600mhz laptop #ddr2 2gb 667mhz ram laptop #ddr2 laptop 8gb #ram laptop ddr4 8gb 2133mhz #sk hynix ddr3l 4gb #cpu laptop asus #ddr3 ram sodimm 8gb #ddr4 sdram 4gb laptop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lightbox button
error: Content is protected !!